Encyklopedie

O dřevu

Na této stránce se dozvíte vše, co Vás zajímá o dřevu a jeho zpracování
 • OBJEMOVÁ HUSTOTA DŘEVIN

  HUSTOTA, OBJEMOVÁ HUSTOTA, BNV A SESYCHÁNÍ VYBRANÝCH DŘEVIN (PRŮMĚRNÉ ÚDAJE) PŘI VLHKOSTI 15% a 0%

  DŘEVINA

  HUSTOTA

  (kg/m3)

  OBJEMOVÁ HUSTOTA (g/cm3)

  BNV w (%)

  SESYCHÁNÍ

   

  r15

  r0

  R15

  R0

   

  DÉLKOVÉ (%)

    RADIÁLNÍ

  (%)

  TANGENC. (%)

  OBJEMOVÉ (%)

  Akát 770 730 0,65 0,73 0,1 4,4 6,9 11,4
  Borovice 520 490 0,46 0,49 23-28 0,4 4 7,7 12,1
  Buk 720 680 0,62 0,68 32-35 0,3 5,8 11,8 19,9
  Dub 690 650 0,59 0,65 32-35 0,4 4 7,8 12,2
  Habr 830 790 0,71 0,79 32-35 0,5 6,8 11,5 18,8
  Jasan 690 650 0,59 0,65 0,2 5 8 13,2
  Javor klen 630 590 0,55 0,59 0,5 3 8 11,5
  Jedlo 450 410 0,39 0,41 30-34 0,1 3,8 7,6 11,5
  Jilm 680 640 0,59 0,64 0,3 4,6 8,3 13,2
  Lípa 530 490 0,45 0,49 32-35 0,3 3,5 6,3 10,1
  Modřín 590 550 0,51 0,55 23-28 0,3 3,3 7,8 11,4
  Olše 530 490 0,45 0,49 0,5 4,4 7,3 12,6
  Ořech 680 640 0,59 0,64 0,5 5,4 7,5 13,4
  Osika 450 420 0,4 0,42 32-35 0,3 3,5 8,5 12,8
  Platan 630 580 0,54 0,58 0,5 4,5 8,7 13,7
  Smrk 470 430 0,4 0,43 30-34 0,3 3,6 7,8 11,9
  Topol 450 410 0,39 0,41 32-35 0,3 5,2 8,3 13,8
  Avodiré 550 510 0,48 0,51 34-36 3,5 6,5 9,6
  Bété 600 560 0,52 0,56 23 1,2 3
  Dibetou 550 510 0,48 0,51 23 3,5 5,9 7,3
  Eben 1020 1000 0,9 1 30-33 15
  Framiré 550 510 0,48 0,51 30 2,9 4,5 8,5
  Hikora 810 770 0,7 0,77 0,6 7,8 11 18,4
  Iroko 680 640 0,59 0,64 20-23 3,8 5,6 10,5
  Kosipo 670 630 0,58 0,63 30-35 4,5 6 11,3
  Limba 580 540 0,5 0,54 32-36 0,3 3,5 6,3 10,1
  Mahagon am. 590 550 0,51 0,55 21 0,3 3,2 5,1 8,6
  Mahagon af. 520 480 0,45 0,48 26-30 4,1 5,8 11,2
  Hakoré 670 630 0,58 0,63 31 6,2 8,2 14,3
  Obeche samba 390 350 0,33 0,35 28 3,1 5,3 9,5
  Okoumé Gaboon 460 420 0,4 0,42 25-29 0,2 4,1 6,6 10,9
  Palisander 880 850 0,75 0,85 18-24 8,8
  Sapelli 710 670 0,61 0,67 30-33 5,2 6,8 13,5
  Sipo 660 620 0,57 0,62 26-30 5,9 6,9 12,8
  Teak 670 630 0,58 0,63 26-31 3,7 6 9,5
  Tiama 550 510 0,48 0,51 36 5 7 13,4
  Gedu, nohor, Tola 550 510 0,48 0,51 32 8,1

  BNV – bod nasycení vláken (%)

  R– hustota suchého dřeva

  1,54 – měrná hmotnost dřevní substance (g/cm3)

 • Dřevo - O Dřevu

  Dřevem se rozumí hmota organického původu, která se vytváří přírodními procesy za spolupůsobení ovzduší a půdy v kmeni, větvích a kořenech dřevin. Dřevo se nachází v kmenech, větvích a kořenech dřevin mezi dření a kambiem.

  Každý strom má tři hlavní části: korunu (soubor větví s listy), kmen a kořeny.

 • Části kmene

  V kmeni směrem od obvodu ke středu rozlišujeme: kůru (včetně lýka), kambium, dřevo a dřeň Kuželovitá až válcovitě vrstevnatá stavba kmene s převahou podélně orientovaných vláknitých elementů způsobuje, že řezy vedené dřevem pod různým úhlem k ose kmene mají v různé vzdálenosti od ní různou kresbu. Mezi základní řezy kmene patří příčný – transverzální, radiální a tangenciální řez.

  Transverzální – příčný řez prochází v rovině kolmé na osu kmene, napříč převážně podélně orientované stavby kmene, Na kulatině tvoří tzv. čelo a nazývá se čelním řezem. Letokruhy zde vytvářejí koncentrické vrstvy, dřeňová paprsky probíhají kolmo na letokruhy.

  Radiální řez (středový, poloměrový) je podélný řez vedený rovnoběžně s osou kmene, procházející středem kmene, dření. Letokruhy zde tvoří víceméně rovnoběžné pásy, dřeňové paprsky vytvářejí rozmanitě tvarované lesklé plochy tzv. zrcadla (platan, buk, dub).

  Tangenciální řez (tečnový, fládrový) je podélný řez, vedený rovnoběžně s osou kmene v určité vzdálenosti od dřeně. Z pohledu příčného řezu prochází v poloze tečny k určitému letokruhu. Letokruhy ve střední části řezu vytvářejí parabolické útvary, na okraji řezu je jejich průběh rovnoběžný, dřeňové paprsky mohou být viditelné v podobě jemných, svislých čárek (platan, buk).

  Šikmý řez je veden pod různým úhlem na podélnou osu kmene. Může souviset s křivostí kmene. Šikmé řezy se podobají tangenciálním řezům.

  Základní řezy dřevem – transverzální, radiální, tangenciální. 1-letokruh, 2-jarní dřevo,3-letní dřevo

 • Chemické složení dřeva

  Dřevo je velmi složitý komplex různých látek, z nichž základ tvoří přírodní polymery – celulóza, hemicelulózy a lignin.

  Prostorové znázornění mikroskopické stavby dřeva borovice lesní

  1 – jarní tracheidy

  2 – letní tracheidy

  3 – dvůrkaté ztenčeniny

  4 – jednovrstevný dřeňový paprsek

  5 – vícevrstevný dřeňový paprsek s horizontálním pryskyřičným kanálkem

  6 – heterocelulární dřeňový paprsek s ležatými tracheidami se zubatě ztloustlými buněčnými stěnami (7) a křížovými poli (8)

  9 – vertikální pryskyřičný kanálek

  Makroskopická struktura dřeva A-příčný řez, B-radiální řez, C-tangenciální řez. 1-dřeň, 2-jádro, 3-běl, 4-kambium, 5-lýko, 6-borka, 7-letokruh, 8-dřeňové paprsky

 • Vlhkost dřeva

  Vlhkostí dřeva se nazývá přítomnost vody ve dřevě. Vyjadřuje se podílem hmotnosti vody k hmotnosti dřeva v absolutně suchém stavu – vlhkost absolutní w abs, nebo podílem hmotnosti vody ke hmotnosti mokrého dřeva – vlhkost relativní wrel.

  Podle vlhkostí se dřevo často v praxi zařazuje do následujících skupin:

  1)     Dřevo mokré, dlouhou dobu uložené ve vodě (w › 100%)

  2)     Dřevo čerstvě skáceného stromu (w=50-100%, některá dřeva např. topol až 180%)

  3)     Dřevo vysušené na vzduchu (w=15-22%)

  4)     Dřevo vysušené na pokojovou teplotu (w=8-15%)

  5)     Dřevo absolutně suché (w=0%)

  Rozdělení vody ve dřevě

  Chemicky vázaná voda je součástí chemických sloučenin. Nelze ji ze dřeva odstranit sušením, ale pouze spálením.

  Voda vázaná – hygroskopická se nachází v buněčných stěnách a je vázána vodíkovými můstky na hydroxylové skupiny OH amorfní části celulózy a hemicelulóz. Vyskytuje se při vlhkostech 0-30%.

  Voda volná – kapilární vyplňuje ve dřevě lumeny buněk a mezibuněčné prostory. Je přítomna pouze za předpokladu výskytu vody vázané, tj. při vlhkostech dřeva od 30% do maximální vlhkosti okolo 150-200%. (1)

  (1)        Zdroj: Gandelová, L., Horáček P.,Šlazingerová J., Nauka o dřevě, Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2014

 • Pevnost dřeva

  Pod pojmeme pevnost rozumíme vnitřní odpor dřeva proti vnějším silám. Podle druhu zatížení rozlišujeme pevnost v tahu, tlaku, ohybu, smyku, v krutu, ve vzpěru a štípatelnost. Pevnost závisí na druhu dřeva, jakosti dřeva a obsahu vlhkosti ve dřevě.

   

  HODNOTY PEVNOSTI ROVNOBĚŽNĚ S VLÁKNY PŘI VLHKOSTI DŘEVA MEZI 10% a 15%

   

  DRUH DŘEVA

  PEVNOST V TAHU

  (v N/mm2)

  PEVNOST V TLAKU

  (v N/mm2)

  PEVNOST V OHYBU

  (v N/mm2)

  PEVNOST VE SMYKU

  (v N/mm2)

  TVRDOST

  (v N/mm2)

  Smrk

  80

  40

  68

  7,5

  27

  Borovice

  100

  45

  80

  10

  30

  Modřín

  105

  48

  93

  9

  38

  Jedle

  80

  40

  68

  7,5

  34

  Javor

  82

  49

  95

  9

  67

  Dub

  110

  52

  95

  11,5

  69

  Jasan

  130

  50

  105

  13

  76

  Buk

  125

  60

  120

  10

  78

  Pevnost v tahu

  Pevnost v tahu u dřeva má u nábytku a vnitřních vestaveb jen minimální význam. Rozlišujeme příčnou a podélnou pevnost v tahu. Příčná pevnost v tahu, tzn. pevnost napříč vláken, činí jen 5% až 10% podélné pevnosti (pevnosti ve směru vláken).

  Pevnost v tlaku

  Je odpor dřeva vůči stlačení. Kontrola pevnosti v tlaku se provádí podle ČSN. U pevnosti v tlaku se rozlišuje podélná a příčná pevnost v tlaku. Ve směru vláken je dřevo 5 až 8x pevnější než napříč vláken.

  Pevnost v ohybu

  Pevnost v ohybu má význam především u tenkých, dlouhých, plochých dílců. Díl se ohýbá, je-li zatížen mimo podepřené místo jako např. u polic, laviček, podlahových prken a šatních tyčí. Obecně je pevnost tím větší, čím větší je hustota a čím menší je vlhkost dřeva. Odchylky letokruhů a suky pevnost v ohybu snižují.

  Pevnost ve smyku

  je odpor proti vnější síle, která se snaží posunout jednu část materiálu oproti jiné na jedné ploše (plocha smyku). Na této ploše dochází ke smykovým napětím. U dřeva se rozlišuje pevnost ve smyku ve směru vláken a pevnost příčně (kolmo) k vláknům. Pevnost ve smyku kolmo k vláknům se nazývá střihová.

  Pevnost v krutu

  Pod pojmem rozumíme odporu dřeva proti krutu nebo ukroucení okolo podélné osy vláken. Často jsou součásti jen překroucené. Přitom se uvolňuje struktura dřeva, aniž by došlo ke zlomení. Pevnost dřeva v krutu závisí na druhu dřeva, jeho hustotě a vlhkosti.

  Pevnost ve vzpěru

  Na pevnost ve vzpěru je třeba dbát tam, kde jsou tlakem namáhány tenké dřevěné stavební díly ve směru jejich podélné osy.

  Štípatelnost

  Je odpor dřeva proti rozdělení jeho struktury při vražení klínu ve směru vláken. Na povrchu je tedy jen málo naříznutých vláken (buněk) nebo tam nejsou žádná, což je výhodou pro pevnost při zatížení a pro nízký průnik kapaliny. (2)

  (2)        Zdroj: Nutsch W.,Příručka pro truhláře, Verlag Europa-Lehrmittel, 2006

 • Typické znaky pro jednotlivé dřeviny

  Smrk : Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení jarní a letní přírůstkové vrstvy dřeva.

  Jedle : Barva dřeva od krémově bílé po světle žlutohnědou blízce připomíná smrk, dřevo jedle je však o něco méně lesklé.

  Borovice : bělová část je smetanově bílá až  okrová, jádro oranžově hnědé až dorezava. Letokruhy jsou výrazné.

  Modřín : Bělová vrstva je světle žlutohnědá, jádro okrové až červenohnědé. Texturu (kresba letokruhů) má hustší než smrk a vyniká krásou mnoha drobných, většinou dobře zarostlých součků.

  Douglaska : Bělové dřevo je o něco světlejší než jádrové dřevo, které má světle červenohnědou barvu. Na podélném řezu se ukazuje výrazná kresba letokruhů.

  Tis : Barva jádrového dřeva se různí od oranžovohnědé s tmavým žíháním po purpurově hnědou s tmavšími slézovými nebo hnědými skvrnami a flíčky vrůstající kůry.

  Dub :  Má poměrně úzkou, světlehnědou běl a široké, stejnoměrně hnědě zbarvené jádro. Na středovém a tečném řezu se objevují výrazná „zrcátka“ (přeříznuté dřeňové paprsky). Díky jim lze bezpečně rozeznat dub od jilmu či jasanu.

  Jilm : Jádrové dřevo je obvykle výrazně čokoládově hnědé, často s narudlým nádechem, a je výrazně odlišeno od světlejšího bělového dřeva. Jádrové dřevo má užší a nepravidelné letokruhy.

  Jasan : Běl, u mladých stromů široká, u starých užší, je smetanově bílá, u některých jedinců bělejší než javorová, jindy narůžovělá. Jádro bývá nepravidelně ohraničené, tmavohnědé. Výrazné letokruhy.

  Akát : Od úzké hnědobílé běle jde ke dřeni žlutozelenohnědavá barva, s rozdílnou, mnohdy zajímavou kresbou. Letokruhy jsou dobře viditelné.

  Buk : Dřevo buku je velmi světle krémové až růžovohnědé a často po napaření získává načervenale bronzovohnědou barvu. Je rovnovláknité, se širokými dřeňovými paprsky, a má jemnou, pravidelnou texturu.

  Habr : Mezi bělovým a jádrovým dřevem není žádný rozdíl – obě jsou nevýrazné bílé barvy s šedavými proužky a skvrnkami, způsobené širokými dřeňovými paprsky, které při řezu na čtvrtky tvoří skvrnitou kresbu. Obvykle je nepravidelně nebo příčně fládrovaná a má jemnou, souměrnou texturu.

  Olše : Mezi bělovým a jádrovým dřevem jsou jen nepatrné rozdíly v barvě, obecně platí, že dřevo olše je nevýrazné, bez lesku, čerstvě po řezané má jasnou oranžovohnědou barvu, která se zráním mění na světle načervenale hnědou, s tmavými proužky v místech širokých paprsků. Dřevo je rovnovláknité, s výjimkou míst kolem suků, a s jemnou texturou.

  Javor : Bělové dřevo je od jádrového prakticky nerozeznatelné; obě jsou krémově bílá a mají úzkou, rovnou kresbu a na řezu neznatelné letokruhy. Textura je hladká, jemná.

  Bříza : Mezi bělovým a jádrovým dřevem není žádný barevný rozdíl, obě mají nenápadnou krémově bílou až světle hnědou barvu. Dřevo má jemné fládrování a jemnou texturu. Ve dřevě lze pozorovat dřeňové skvrny, které tvoří nepravidelné tmavé skvrnky.

  Lípa : Smetanově až žluto či šedobíle zbarvené, poměrně pevné, měkké dřevo je stejnoměrně husté.

  Topol : Jádrové dřevo není jasně odděleno od bělového dřeva, má krémově bílou až velmi světle slámovou barvu, u některých druhů světle hnědou nebo růžovohnědou. Obvykle je rovnovláknité a poněkud drsnější (plstnatý povrch dřeva), má však jemnou, pravidelnou texturu.

  Ořešák : Jádrové dřevo je obvykle šedohnědé, s nepravidelnými tmavě hnědými až černými žilkami, zvýrazněnými přirozeně vlnitým průběhem vláken. Toto dřevo s výraznou kresbou tvoří jádro výrazně odlišené od ostatního dřeva.

 • Názvy dřevin

  Botanický název

  Zkratka

  Latinský název

  Anglický název

   

  Německý název

   

  Trnovník akát (akát bílý)

  AK

  Robinia pseudoacacia L.

  false acacia, black locust

  Robinie

  Borovice lesní

  BO

  Pinus sylvestris L.

  pine

  Kiefer, Föhre

  Borovice černá

  BOC

  Pinus nigra ARNOLD

  Austrian pine, European black pine

  Schwarzkiefer

  Bříza bílá (syn. b. bělokorá nebo b. bradavičnatá)

  BR

  Betula alba L.

  birch

  Birke

  Buk lesní

  BK

  Fagus sylvatica L.

  beech

  Buche

  Douglaska tisolistá

  DG

  Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco

  Douglas fir

  Douglasie

  Dub letní, Dub zimní

  DB

  Quercus robur L., Q. petraea Liebl.

  oak

  Eiche

  Habr obecný

  HB

  Carpinus betulus L.

  hornbeam

  Hainbuche

  Jalovec obecný (případně j. viržínský aj.čínský)

  JAL

  Juniperus communis L. (případně J. virginiana J. chinensis)

  juniper

  Wacholder

  Jasan ztepilý

  JS

  Fraxinus excelsior L.

  ash

  Eshe

  Javor klen, Javor mléč

  KL, JV

  Acer pseudoplatanus L., A. platanoides L.

  maple

  Ahorn

  Jedle bělokorá

  JD

  Abies alba Mill.

  fir

  Tanne

  Jilm horský, Jilm vaz, Jilm habrolistý

  JL

  Ulmus montana Stok., U. laevis Pall., U. carpinifolia Gled.

  elm

  Ulme

  Lípa srdčitá, Lípa velkolistá

  LP

  Tilia cordata Mill., T. platyphylla Scop.

  basswood, lime

  Linde

  Modřín opadavý

  MD

  Larix decidua Mill.

  larch

  Lärche

  Olše lepkavá, Olše šedá

  OL, OLS

  Alnus glutinosa Gaertn., A. incana Moench.

  alder

  Erle

  Ořešák královský

  OR

  Juglans regia L.

  common walnut

  Walnussbaum

  Smrk ztepilý

  SM

  Picea abies (L.) Karsten

   

  spruce

  Fichte

  Švestka domácí

  Prunus domestica L.

  plum

  Pflaume

  Tis červený

  TS

  Taxus baccata L.

  yew

  Eibe

  Topol černý, topol bílý, topol osika

  TPC, TP, OS

  Populus nigra L., P. alba L., P. tremula L.

  poplar

  Pappel

  Třešeň ptačí

  TR

  Cerasus avium (L.) Moench.

  cherry tree

  Kirschbaum

  Borovice vejmutovka

  VJ

  Pinus strobus L.

  Eastern white pine, Weymouth pine

  Weymouthskiefer, Strobe

  Vrba bílá, vrba křehká

  VR

  Salix alba L., S. fragilis L.

  Willow

  Weide

  (3) Zdroj: ZEIDLER, A., LEXIKON DŘEVA, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, 2012

 • STÁŘÍ, V JAKÉM SE KÁCEJÍ RŮZNÉ DRUHY STROMŮ

  DRUH STÁŘÍ V LETECH
  Akát 20-60
  Topol černý 30
  Bříza, topol bílý, olše 40
  Javor, cedr, třešeň, klen 50
  Modřín, eben, jilm, borovice 70-80
  Jedle, jasan, ořech 100
  Buk 100
  Kaštan, cypřiš, duby 80-250

   

  PŘÍKLADY TVRDOSTI DŘEVA

  Velice tvrdé eben, zimostráz, hloh, habr
  Tvrdé třešeň, javor, dub, tis
  Středně tvrdé buk, ořešák, kaštan, hrušeň, platan, akát, mahagon, cedr, jasan, teak
  Měkké jedle, bříza, olše, borovice, smrk
  Velmi měkké topoly, vrba, balza
 • ZAVEDENÉ TERMÍNY V OBCHODU SE DŘEVEM

  HRANOLY – dlouhé kusy dřeva pravoúhlého průřezu s ostrými hranami, které mají v průřezu plochu nejméně 100cm2.

  POLOHRANĚNÉ ŘEZIVO – kulatina je oříznuta jen ze dvou stran, nejčastěji používané na pražce.

  FOŠNY – řezané dřevo tlusté nejméně 40mm, u jehož průřezu je delší strana nejméně dvakrát větší nežli kratší strana.

  PRKNA – řezané dřevo, jehož tloušťka je nejméně 8mm a nepřesahuje 40mm.

  LATĚ – řezané dřevo s průřezem do 32cm2 a maximální šířkou 80 mm.

  LIŠTY – latě s různými profily předem připravené pro dekorační účely.

  DÝHA – tenké listy dřeva o tloušťce 0,55-3,5mm. Jsou k dispozici v různých délkách a šířkách.

  STŘEŠNÍ TRÁMY – dlouhé dřevěné hranoly používané jako střešní nosníky. Vyrábějí se ze dřeva, které má málo suků.

  SPÁROVKY – nabízejí se jako polotovary s různou tloušťkou. Vyrábějí se z pruhů dřeva širokých přibližně 2-5cm a dlouhých 10-20cm, které jsou k sobě lepeny na tloušťku 2-5cm.

  KŮLY A SLOUPY – vyrábějí se z vyschlých odkorněných kmenů. Průměr se pohybuje v závislosti na jejich délce v rozmezí 10-18cm.

  PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ MATERIÁLY

  1. LAŤOVKY – desky vyráběné z dřevěných masivních latěk různé délky lepených nebo skládaných dohromady
  2. PŘEKLIŽKOVÉ DESKY – několik vrstev dýhy slepených dohromady. Počet lepených vrstev je vždy lichý.
  3. DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY – desky se vyrábějí z dřevěných třísek, pilin, nebo hoblin slepených k sobě za současného působení vysokého tlaku a teploty
  • Polotrvdá dřevovláknitá deska (MDF) – desky jsou zhotoveny z lisovanch dřevěných vláken spojených systetickým lepidlem. Vlákna se získávají z dřených odřezků.
  • Tvrdá dřevovláknitá deska (HDF) – složená z lisovaných dřevěných vláken a vyznačuje se vysokou hustotou. V ČR jsou známy pod obchodním názvem sololit.
  • Dřevotřísková deska – desky z jemných dřevěných třísek slepených k sobě za vysokého tlaku a teploty.
  • Desky vyrobené z třísek – OSB (orientated strand board) – deska se stejnoměrně orientovanými vlákny. Vyrábí se z  třísek 80mm dlouhých a 1mm silných. Jsou i další typy (velkotřískové, waterboard)   .

  4. DALŠÍ TYPY DESEK NA BÁZI DŘEVA (4)

  (4) Zdroj: Blanc G.,: Dřevo od A do Z, Rebo Productions, 2010